onsdag 10. mars 2010

Spar meg for sludder

Flere og flere småbarnsforeldre har så god råd at de velger å spare deler av barnetrygden, er bekymringsmeldinga i dagens nyheter. Venstre bykser på banen og krever behovsprøving og gradering av ytelsen.

Det de egentlig sier, er at småbarnsforeldre ikke bør ta seg råd til å spare. For det er vel samme svarten om man sparer 1000 kroner av lønna si, eller om man setter av bidraget fra staten, vel? Eller er det sånn at trygda er øremerket slik at den skal pløyes inn i den daglige driften av ungene, mens annen inntekt er til fri disposisjon?

Nei dette er for dumt.

2 kommentarer:

Elisabeth, innerst i veien sa...

Dette får meg til å tenke på kostnadsbudsjetter fordelt per avdeling innen samme foretak....Den ene vil ikke investere så en annen kan spare penger på lengre sikt f.eks. Det er to HELT ULIKE POSTER.

Bergljot sa...

Ja det er veldig viktig å ikke blande kortene, selv om man er innenfor samme virksomhet!