fredag 2. juli 2010

Anden som går


"Mamma? Hva er egentlig den heilage anden?" undrer Kostas (7).

"Øh (tenke tenke). Det er den som får alle som tror på Gud og Jesus til å tro på Gud og Jesus," forklarer Bergljot (som er på gyngende teologisk grunn).

Men det viktigste er jo at Sønnen, den enbårne, forstår at det ikke dreier seg om noen vanlig and, ikke sant?

8 kommentarer:

Bustenellik sa...

Haha, jeg tror nok du klarte å få frem poenget her ;-)

Osloskånskan sa...

Hrm. Denne er så gammel at hun har vokst opp med å be aftenbønn. Men min Mor sukket tungt hver gang jag avsluttet med "armen" isteden for amen...

Pia sa...

Jeg hadde ikke klart å forklare noe om den hellige ande, eller ånde, eller ånd, eller hva er det egentlig?

Bergljot sa...

Den Hellige Ånd, på latin Spiritus Sanctus, er innen kristen teologi den tredje personen i Den hellige treenighet. Ånden regnes for å være den siden ved Guds vesen som inspirerer kristne mennesker til å leve etter Guds vilje. Kirker som ikke bekjenner seg til treenighetslæren, regner Den Hellige Ånd for å være en manifestasjon av Guds ånd, en kraft, og ikke en egen person i teologisk forstand. Læren om Den hellige ånd kalles pneumatologi.

Siden 200-tallet har kirken feiret pinse til minne om Den hellige Ånds komme og grunnleggelsen av kirken. (Kilde: Wikipedia)

Konklusjon: Min definisjon var kanskje noe enkel og upresis - men tross alt er resipienten bare sju år....

tigerlilja sa...

Jag tycker du klarade det strålande. Pedagogisk anpassning kallas det. Inget ont om Wikipedia...

Gafflan sa...

Hihi...jo det är sant ;D

Elisabeth, innerst i veien sa...

Bra svart! Tror ikke han hadde vært mer fornøyd med den lange teologiske forklaringa.

Peanuts sa...

Mitt svar ville nok være at "den heilage anden er badeanden mamma snakker med når hun leter etter feil i koden sin" ;)

http://en.wikipedia.org/wiki/Rubber_duck_debugging