lørdag 27. juni 2009

Frp-leir

Jeg innrømmer at jeg har forsøkt å unngå å lese for mye om denne Frp-leiren i Telemark. Litt fordi den ikke angår meg, men mest fordi jeg lar meg indignere av sånne typer evenementer. Særlig når de henger sammen med den type holdninger jeg med mine mangelfulle kunnskaper og fordommer forbinder med dette parteiet.

Jeg ser for meg et hav med grasrøtter som er imot det meste som jeg er for. Tusener på tusener med brune, blåe Frp-ere som som er imot kultur, innvandrere, reguleringer og skatt, homoer, bønder og den rødgrønne regjeringa. Det må være rart å ha så mange sånne samlet på ett sted, tenker jeg. Og så prøver jeg å se for meg Siv Jensen i en kombicamp nede hos Folket. Altså velgerne.

Jeg er skeptisk til sånne stormønstringer, enten de skjer i Zarons dal, på Utøya eller i Bø. Jeg liker ikke sånne ideologiske akvarier der man bare hygger seg med likesinnede. Og jeg finner det ytterst besynderlig at denne obskure landsleiren får så bred pressedekning.

Og det mener jeg, selv om jeg selv har deltatt på to landsleirer i regi av Bygdeungdomslaget.

Ingen kommentarer: