lørdag 4. april 2009

Bær Meg Wekk

Livet er fullt av små og store mysterier. Jeg, for eksempel, har lenge undret meg over at utrolig mange biler ser ut til ikke å ha blinklys.

Enda rarere er det at det ser ut til å være en korrelasjon (empirisk observert samvariasjon) mellom pris på bilen og mangel på slike retningsgivende lys. Jo dyrere bil, desto mindre blinking.

Hadde jeg betalt hundretusener på hundretusener for en bil som ikke fungerer i henhold til kravene i loven, hadde jeg klaget til, tja, Bahahahhavaria-butikken. Definitivt.

Ingen kommentarer: