fredag 9. oktober 2009

Soria Moria II

Så litt storpolitikk.

I Soria Moria II legger regjeringspartiene opp til at det offentlige, på sikt, skal ta en større del av ansvaret for tannrøkta til det norske folk. Blant annet tar de sikte på at alle over 75 år skal få gratis tannkontroll.

Typisk at det er de som ikke har tenner igjen som skal nyte godt av slike velferdsordninger.

Hilsen Bergljot, som kvinner seg opp til dagens rotfylling og alle ekstraordinære utgifter denne vil medføre

Ingen kommentarer: